Phân bón hudavil một năm bón mấy đợt?

Phân bón hudavil một năm bón hai lần tuỳ theo liều lượng và tuổi thọ của cây trồng, bón kết hợp với phân bón vô cơ...

Comments

comments