Phân bón hudavil được nhâp khẩu từ đâu?

Phân bón hudavil được sản xuất tại Việt Nam theo công nghệ hudavil của Viện Hóa Học Các Hợp Chất Thiên Nhiên Thuột Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam, dự án độc lập cấp nhà nước 28/99/SXTN và đoạt giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2001.

Comments

comments